Assemblea general extraordinària

El passat dimecres 9 de març es va celebrar l’assemblea general extraordinària per a convocar eleccions per a renovar l’actual Junta Directiva del Club Voleibol Arenys a l’Auditori del Centre Cultural Calisay a les 19:00 hores

Amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de la Convocatòria d’eleccions per a renovar l’actual junta del Club Voleibol
    Arenys.
  2. Aprovació del reglament electoral i calendari electoral.
  3. Nomenament de la Junta Electoral encarregada de portar tot el procés.

L’assemblea es va celebrar sobre l’horari previst amb un baix índex de participació.

Tot i això, els punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat de tots els socis i totes les sòcies assistents.

Us podeu descarregar aquí els documents relacionats amb les eleccions de 2022.

Calendari i reglament

Junta electoral

Share