La Junta


  • President: Albert Ferran
  • Vicepresident: Miguel Aguilar
  • Secretària: Laura Peña
  • Tresorer: Joan Marc Juncà
  • Vocal: Àlex Espinosa
  • Vocal: Carmen Antequera
Share